หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และคุณลักษ
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
MgBqEqPTue33240.65_001.pdf  
   
วันที่ : 
28/06/2565  เวลา : 03:32:40 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat