หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ๓ อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป ๑ อัตรา (ด้านการเงินและบัญชี)
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ๓ อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป ๑ อัตรา (ด้านการเงินและบัญชี)
   
เอกสารแนบ : 
WHrBKo0Fri91437.pdf  
   
วันที่ : 
23/07/2564  เวลา : 09:14:37 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat