หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
   
เอกสารแนบ : 
j9ZVrUEFri81027.pdf  
   
วันที่ : 
23/07/2564  เวลา : 08:10:27 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat