หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
   
เอกสารแนบ : 
zvvY69IFri80441.pdf  
   
วันที่ : 
23/07/2564  เวลา : 08:04:41 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat