หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021
   
รายละเอียด : 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สอบถามข้อมูลตามรายละเอียดแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nNQnoRZWed81501.64.pdf  
   
วันที่ : 
2/06/2564  เวลา : 08:15:01 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว