หัวข้อ :  
บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน ประจำปี 2564 ในวิทยาลัยฯ
   
รายละเอียด : 
บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน ประจำปี 2564 ในวิทยาลัยฯ รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
9GwbLTDTue101435.64.pdf  
   
วันที่ : 
6/04/2564  เวลา : 10:14:35 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว