หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ใช้บัญชีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ใช้บัญชีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
STCXMHrTue92714.64.pdf  
   
วันที่ : 
6/04/2564  เวลา : 09:27:14 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว