หัวข้อ :  
ประกาศ วก.ฝาง เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนเกินกำหนด (ขร.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
dTerijVThu64053.) 11.3.64.pdf  
   
วันที่ : 
11/03/2564  เวลา : 06:40:53 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat