หัวข้อ :  
บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ
   
รายละเอียด : 
บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (แอร์ปรับอากาศ) ได้ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้
   
เอกสารแนบ : 
O9WHW9aMon95303.pdf  
   
วันที่ : 
8/03/2564  เวลา : 09:53:03 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว