หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน นักศึกาาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฝึกสำรวจได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxdA_G51RmpWHYz97cVUTeQwPXe5pYQeiCuCA-VYXc5ouyA/viewform?usp=sf_link
   
เอกสารแนบ : 
 
   
วันที่ : 
3/03/2564  เวลา : 05:18:00 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว