หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
เอกสารแนบ : 
6COGLJlTue93025.64.pdf  
   
วันที่ : 
23/02/2564  เวลา : 09:30:25 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว