หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564
   
รายละเอียด : 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
EjmRhwuFri14823.64.pdf  
   
วันที่ : 
19/02/2564  เวลา : 01:48:23 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว