หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
   
รายละเอียด : 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
BV7PPDyMon24441.64.pdf  
   
วันที่ : 
15/02/2564  เวลา : 02:44:41 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว