หัวข้อ :  
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน
   
รายละเอียด : 
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา พร้อมรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ArIaLG5Wed90348.64.pdf  
   
วันที่ : 
27/01/2564  เวลา : 09:03:48 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว