หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
4SZJLAuWed42725.63.pdf  
   
วันที่ : 
18/11/2563  เวลา : 04:27:25 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat