หัวข้อ :  
คำสั่ง การจัดเวรควบคุมดูแลหน้าลานพระวิษณุ หน้าประตู หน้าเสาธง และจุดคัดกรองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
H0uhbhVWed42320.63.pdf  
   
วันที่ : 
18/11/2563  เวลา : 04:23:20 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat