หัวข้อ :  
ขอเผยแพร่รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4,ปค.5 ทางเว็บไซต์
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอเผยแพร่รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4,ปค.5 ทางเว็บไซต์
   
เอกสารแนบ : 
Htlvfz3Mon43147.4 ปค.5.pdf  
   
วันที่ : 
16/11/2563  เวลา : 04:31:47 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว