หัวข้อ :  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ครุุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลท์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่
   
รายละเอียด : 
ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2564
   
เอกสารแนบ : 
hRGINVbFri103345.PDF  
   
วันที่ : 
13/11/2563  เวลา : 10:33:45 am
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์