หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น "โครงการอาหารไทยสู่ครัวโลก" เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครเรียนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
IaIcvIrWed104037.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:40:37 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว