หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุผผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุผผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ QR Code รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
OIsw2UVWed103834.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:38:34 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว