หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ทำให้สภาพบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
xJf8UgCWed102748.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:27:48 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว