หัวข้อ :  
ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการแถลงชี้แจงกติกาและตอบข้อซักถามการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU "หุ่นยนต์ ยิงธนูพิชิตชัย ลงหม้อมหัศจรรย์" ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการแถลงชี้แจงกติกาและตอบข้อซักถามการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU "หุ่นยนต์ ยิงธนูพิชิตชัย ลงหม้อมหัศจรรย์" ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
xppxDAEWed102551.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:25:51 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว