หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
gkD0bcJWed101429.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:14:29 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว