หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0GiWWvuMon84829.63.pdf  
   
วันที่ : 
19/10/2563  เวลา : 08:48:29 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว