หัวข้อ :  
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด-19"
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือสถานศึกษาเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nQaDIY9Tue104148.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:41:48 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว