หัวข้อ :  
ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะรถยนต์รถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QtxXlJUTue103209.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:32:09 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว