หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
   
รายละเอียด : 
ศูนย์ประสานงานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดแนบ
   
เอกสารแนบ : 
CuhGjbfTue102755.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:27:55 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว