หัวข้อ :  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดมะรุม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ จัดสร้างกำแพง และศาสนสถานต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nWwg0njTue101401.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:14:01 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว