หัวข้อ :  
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "MY BEST MOM"
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน นึกศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมส่งผลงานโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "MY BEST MOM" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
   
เอกสารแนบ : 
sybvjdATue100941.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:09:41 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว