หัวข้อ :  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
u1yH72tTue100421.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:04:21 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว