หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูฯ กรณีพิเศษ ประเภทสามัญ และสมทบ
   
รายละเอียด : 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อครูจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรณีพิเศษ ประเภทสามัญ และสมทบ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563
   
เอกสารแนบ : 
GoFCUGlTue95929.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 09:59:29 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว