หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
n6hqDJPThu63510.63.pdf  
   
วันที่ : 
10/09/2563  เวลา : 06:35:10 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ ไทยใหญ่