หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
eCje65AThu14307.8.63(1).pdf  
   
วันที่ : 
20/08/2563  เวลา : 01:43:07 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ ไทยใหญ่