หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีว
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
yDMn2TSThu25639.2563.pdf  
   
วันที่ : 
30/07/2563  เวลา : 02:56:39 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ