หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ชี้แจงระยะเวลาการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
JYvHKIeThu25318.2563.pdf  
   
วันที่ : 
30/07/2563  เวลา : 02:53:18 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ