หัวข้อ :  
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
   
เอกสารแนบ : 
nBYWOT9Thu24821.pdf  
   
วันที่ : 
25/06/2563  เวลา : 02:48:21 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ ไทยใหญ่