หัวข้อ :  
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ปวช.2-3และ ปวส.2 ภาคเรียน 1/2563
   
รายละเอียด : 
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1/2563 ปวช.2-3 และ ปวส.2 #เทอมนี้งดชำระผ่านธนาคาร เนื่องจากธนาคารรับคิวจำกัดช่วงโควิด #จ่ายเงินสดที่งานการเงินตามตารางวันที่ 15-19 มิ.ย.63 #ส่วนห้องที่ฝึกงานและท่าตอนครูที่ปรึกษาดำเนินการรวบรวมจ่ายที่งานการเงิน
   
เอกสารแนบ : 
ZqFqOodWed73145.pdf  
   
วันที่ : 
27/05/2563  เวลา : 07:31:45 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย