หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ประกาศกำหนดการประเมิน ภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสถานศึกษา สังกั
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
8Q2G1YGThu15759.2563.pdf  
   
วันที่ : 
21/05/2563  เวลา : 01:57:59 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม