หัวข้อ :  
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ทางระบบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrspL_gysGhFx5ThW8DiY6LYpW9-Or3TOcdQ1qm4DW9k7Uw/viewform?fbclid=IwAR1He0zY7pob_wn1DAsWm5syoWfnACRS4kUb1q3cz9AdrHHhGWfDLF_9img
   
เอกสารแนบ : 
 
   
วันที่ : 
12/05/2563  เวลา : 08:36:39 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว