หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์เลื่อน การรับชุดนักเรียน นักศึกษา
   
รายละเอียด : 
สหการร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพฝาง จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 ปรับเลื่อนเป็นวันที่ 20 พ.ค 63 – 5 มิ.ย 63 วันที 20- 22 พ.ค 63 ( ปวช. แผนกช่างยนต์ ) วันที 25- 26 พ.ค 63 (ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า,แผนกช่างเชื่อม ) วันที 27 พ.ค 63 (ปวช. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอม) วันที 28 พ.ค 63 (ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ ) วันที 29-30 พ.ค 63 (ปวช. แผนกการบัญชี ) วันที 31 พ.ค 63 (ปวช. แผนกการโรงแรม ซ่อมบำรุง ) วันที 1-2 มิถุนายน 63 (ปวช. แผนกการตลาด ) วันที 4-5 มิถุนายน 63 ( ปวส. ทุกชั้นปี ) **หมายเหตุ ให้นักเรียนมาตามกำหนดเวลามีรายชื่อนัดรับตามวันเวลาเพื่อความสะดวก และลดการเวลาคอยและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
   
เอกสารแนบ : 
Ush75zNFri41606.png  
   
วันที่ : 
17/04/2563  เวลา : 04:16:06 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย