หัวข้อ :  
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ทางออนไลน์
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช. ปวส. เปิดรับสมัครทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1LFZI9XLGUj1-Sdh6bXh5F5NnQ7A_i4pZv0VbGFagibE/edit หากมีข้อสงสัยสอบถาม ติดต่อได้ที่ 086-4441057 ได้ทุกวัน เวลา 08.00น.-16.30น.
   
เอกสารแนบ : 
sIRDvKrWed75810.jpg  
   
วันที่ : 
1/04/2563  เวลา : 07:58:10 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว