หัวข้อ :  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
   
รายละเอียด : 
คุณลักษณะ
   
เอกสารแนบ : 
9XPXhBxMon30500.PDF  
   
วันที่ : 
23/03/2563  เวลา : 03:05:00 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์