หัวข้อ :  
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์ ลงวันที่ 23 มีนาคม 63
   
รายละเอียด : 
ประกาศ
   
เอกสารแนบ : 
4B4TAjSMon30150.PDF  
   
วันที่ : 
23/03/2563  เวลา : 03:01:50 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์