หัวข้อ :  
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
IgtPBWNFri41455.2563 (1).pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 04:14:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม