หัวข้อ :  
ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
   
รายละเอียด : 
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
   
เอกสารแนบ : 
vJ54Wk5Fri22413.PDF  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 02:24:13 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์