หัวข้อ :  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
รายละเอียด : 
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
   
เอกสารแนบ : 
9kPY1acMon111442.PDF  
   
วันที่ : 
3/02/2563  เวลา : 11:14:42 am
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์