หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
SH2Kn16Fri83914.2563.pdf  
   
วันที่ : 
31/01/2563  เวลา : 08:39:14 am
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม