หัวข้อ :  
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
   
รายละเอียด : 
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
   
เอกสารแนบ : 
vgSjnEjTue14632.PDF  
   
วันที่ : 
21/01/2563  เวลา : 01:46:32 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์