หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรม2แห่ง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
6oMy9VsTue93715.2563.pdf  
   
วันที่ : 
21/01/2563  เวลา : 09:37:15 am
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม