หัวข้อ :  
เรื่อง การอยู่เวรเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแล รักษาอุปกรณ์ภายในซุ้มวิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
gl5KV99Fri35023.2563.pdf  
   
วันที่ : 
10/01/2563  เวลา : 03:50:23 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม